За компанијата

Компаниjата «Водолиjа Блеск» ДООЕЛ Скопjе е формирана во 2012 година со единственна цел да ги оствари потребите на клиентите на ДЕТАИЛИНГ услугите. Во 2017 година компаниjата «Водолиjа Блеск» стана главен застапник за реномираната германска компаниjа ServFaces коjа е една од водечките компании во светот во областа на детаилинг производи за автомобили, jавен транспорт, железнички транспорт, воздушен транспорт, пловни возила и градежништво.

Визиjа

Нашата визиjа е достигнување на европските стандарди и вредности на услуги, продажба и обука на нови кадри во областа на детаилинг услугите.

Производи