Anti-Graffiti ST (Semi-permanent)

servFaces Anti-Graffiti ST и Anti-Graffiti LT се хидро-олеофобни-хибридни-силански водени раствори. Тие се речиси без испарливи органски соединенија и се наменети за импрегнација на анти-графити на абсорбентни минерални градежни материјали.

Шифра: SF10224 Категорија: